1. Vận chuyển

  • Khách hàng sẽ nhận được email thông báo đơn hàng sau khi đặt hàng
  • Đơn hàng sẽ được Xác nhận Thông tin và Thời gian giao hàng (Địa chỉ, Phone,…nếu có) trước khi giao hàng
  • Tiến hành giao hàng theo Thông tin đơn hàng

Thời gian giao hàng: Không quá 3 ngày kể từ ngày đặt hàng

2. Giao nhận

Để đảm bảo quyền lợi khách hàng, khi nhận hàng quý khách vui lòng kiểm tra và xác nhận những thông tin sau:

  • Kiểm tra số lượng đơn hàng
  • Kiểm tra hàng hoá, bao bì (nếu có lỗi sẽ được áp dụng chính sách Bảo Hành)
  • Nhân viên sẽ trực tiếp tư vấn và hướng dẫn sử dụng (nếu có yêu cầu)
  • Ký xác nhận đơn hàng => Giao hàng thành công

Lưu ý: Trường hợp thông qua một bên thứ 3 vận chuyển thì việc kiểm tra, tư vấn, hỗ trợ vẫn được thực hiện thông qua chính sách hỗ trợ của Sonaven.