1. Mục đích và phạm vi thông tin

Cửa hàng Sonaven sẽ không bán, chia sẻ hay trao đổi bất kì thông tin cá nhân của khách hàng cho một bên thứ ba nào khác (không nằm trong quá trình giao dịch). Mà thông tin khách hàng được sử dụng vào mục đích sau:

  • Cung cấp thông tin liên quan đến sản phẩm
  • Xử lý đơn hàng và các dịch vụ từ Shop
  • Và những yêu cầu từ quý khách hàng

2. Sử dụng thông tin

  • Sonaven có thể chia sẻ thông tin (Tên, số điện thoại, địa chỉ) dịch vụ giao hàng, hoặc dịch vụ phát sinh nếu khách hàng có yêu cầu.

3. Cam kết bảo mật thông tin

Sonaven rất quan tâm và chấp hành mọi quy định pháp luật về việc bảo mật thông tin khách hàng. Điều này không chỉ đối với khách hàng mà kể cả các hoạt động nội bộ của Sonaven. Sonaven muốn quý khách hàng thật sự yên tâm và tin tưởng khi đến với shop, cung cấp thông tin cho shop.

Việc bảo mật thông tin quý khách hàng sẽ đúng như những gì Sonaven đã cam kết. Điều đó chính là lý do Sonaven đưa ra chính sách này. Sonaven chân thành cảm ơn quý khách đã đọc và tin tưởng Sonaven!